رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی لوستر و چراغ های تزیینی

پایان یافته

149 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

74 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

157 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی الوند کیان خلیج فارس

51 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

136 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

115 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

180 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

164 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع