رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/10/1396
  • الجمعة 03/05/1439
  • Friday 19/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی لوستر و چراغ های تزیینی
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت هفتواد افق

پایان یافته

58 روز مانده تا شروع

پایان یافته

24 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت مهرکوثر

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نماسامانه پارسیان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مجریان شایسته آرتا اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان چهارمحال و بختیاری

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

25 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

10 روز مانده تا شروع