رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی لوستر و چراغ های تزیینی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

60 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمانی و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

24 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

25 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

31 روز مانده تا شروع

پایان یافته

45 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

52 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

47 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

18 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازه اسپادانا

پایان یافته