نمایشگاههای دسته بندی لوستر و چراغ های تزیینی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاههای دسته بندی لوستر و چراغ های تزیینی
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: کارگزار ایران: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

24 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت آرتانمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: شرکت مهر پژواک البرز

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت آرتانمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت مهر پژواک البرز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت آرتانمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

پایان یافته
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته

49 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت پيشرو مبتكران چيستا

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چکاوک

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی الوند کیان خلیج فارس

پایان یافته

پایان یافته