رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 26/07/1397
  • الخميس 08/02/1440
  • Thursday 18/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی لوستر و چراغ های تزیینی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

68 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

82 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

26 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

88 روز مانده تا شروع

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

109 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

104 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

46 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازه اسپادانا

40 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع