رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

59 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

95 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

176 روز مانده تا شروع

129 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

81 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی/ گروه یونیک متد

8 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیشرو مبتکران چیستا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته