رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی

61 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

201 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

26 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

251 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

191 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

137 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

26 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

61 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

12 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

پایان یافته

62 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیشرو مبتکران چیستا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته