رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

10 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: گروه باران

116 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

220 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

86 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

85 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

83 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

37 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

77 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: فدراسیون فوتبال ایران / سازمان لیگ فوتبال ایران / مرکز عالی پزشکی فیفا (ایفمارک) / کنفدراسیون فوتبال آسیا

پایان یافته

پایان یافته