رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی

63 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

30 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتحادیه کفش های ماشینی و لاستیکی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

69 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

83 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

73 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

19 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته

109 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میاندوآب

پایان یافته

پایان یافته