رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 08/11/1398
  • الثلاثاء 03/06/1441
  • Tuesday 28/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

165 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کاسپین زنجان

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتحادیه کفش های ماشینی و لاستیکی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

6 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته

12 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

پایان یافته

پایان یافته