رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

21 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

160 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

25 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته