رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی

59 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

170 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

101 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

161 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: فدراسیون فوتبال ایران / سازمان لیگ فوتبال ایران / مرکز عالی پزشکی فیفا (ایفمارک) / کنفدراسیون فوتبال آسیا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان چهارمحال و بختیاری

پایان یافته