رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی

5 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

145 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

195 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

81 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیشرو مبتکران چیستا

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته