رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی تاسیسات

199 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

50 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

127 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع

253 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

87 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

248 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

128 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری

31 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

63 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع