رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 29/08/1397
  • الثلاثاء 12/03/1440
  • Tuesday 20/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی تاسیسات
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

31 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

21 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

35 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته

83 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

درحال برگزاری