رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی تاسیسات

205 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع

452 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کبیر

29 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: برگزار کننده ای یافت نشد

پایان یافته

پایان یافته

57 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

101 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: سایت دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

36 روز مانده تا شروع

پایان یافته

137 روز مانده تا شروع

161 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

67 روز مانده تا شروع