رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی تاسیسات
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: خانم حبیب وند

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت ITE

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته