رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع

42 روز مانده تا شروع

224 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

166 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

77 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: پیمانکار انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان فارس

43 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

29 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادیس

پایان یافته

149 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت جاوید مهر اروند

پایان یافته