رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع

509 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

79 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

20 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

100 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

117 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE/اوژن/مسوول برگزاری: خانم صیامی

در حال برگزاری
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع