رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

5 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

151 روز مانده تا شروع

426 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

67 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

137 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

81 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

41 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

131 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

پایان یافته