رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

130 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت پاکمن با همکاری انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

364 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

75 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

19 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان هرمزگان/اتاق تعاون

54 روز مانده تا شروع

پایان یافته

40 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

پایان یافته