رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع

310 روز مانده تا شروع

309 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت جاوید مهر اروند

36 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

211 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

113 روز مانده تا شروع

456 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

47 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

72 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

64 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE/اوژن/مسوول برگزاری: خانم صیامی

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته