رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

199 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع

218 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

87 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

248 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

248 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

63 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

37 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

137 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

پایان یافته