رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع

211 روز مانده تا شروع

486 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

127 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

197 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

135 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع

پایان یافته

162 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

197 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

197 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

6 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

80 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته