نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 17/12/1399
  • الأحد 24/07/1442
  • Sunday 07/03/2021
نمایشگاههای دسته بندی تهویه مطبوع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم عربشاهی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE/اوژن/مسوول برگزاری: خانم صیامی

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پارس تجارت پارادیس

پایان یافته

پایان یافته