رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/01/1397
  • الأربعاء 05/07/1439
  • Wednesday 21/03/2018
نمایشگاههای دسته بندی گل و گیاه
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

125 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

33 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار

328 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار

328 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

48 روز مانده تا شروع

195 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

89 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مركز ملی گياهان دارويی وزارت جهاد کشاورزی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پایان یافته

39 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی کهکشان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کرانه ثریا طبرستان

پایان یافته

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی شهریار

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

پایان یافته