رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

172 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

187 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

52 روز مانده تا شروع

290 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

130 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

200 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

67 روز مانده تا شروع

289 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

186 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

278 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

55 روز مانده تا شروع

158 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع

135 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تحلیلگران هنر زمان

پایان یافته

284 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

پایان یافته