رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک

153 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

82 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

68 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

166 روز مانده تا شروع

222 روز مانده تا شروع

164 روز مانده تا شروع

پایان یافته

88 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

82 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

159 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

118 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

221 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

61 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

131 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

در حال برگزاری

66 روز مانده تا شروع

220 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع