رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک

58 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

267 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی شهریار

85 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

5 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی کارآفرینان

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته

64 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس آریا رویداد نوین

1 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرک نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته

پایان یافته

22 روز مانده تا شروع

پایان یافته