رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته

358 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

24 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: تجارت ورویدادآرسا

61 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

55 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت یکتا سازه بیهق

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

24 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

3 روز مانده تا شروع

پایان یافته

103 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

4 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: موسسه نشرآوران اقتصاد سبز

96 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته