رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

163 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

143 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق

137 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

121 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

پایان یافته

114 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

276 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

2 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

16 روز مانده تا شروع

233 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

184 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مركز ملی گياهان دارويی وزارت جهاد کشاورزی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پایان یافته