رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

62 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته

40 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

26 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

12 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

110 روز مانده تا شروع

166 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع

پایان یافته

122 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

26 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

102 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

164 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

4 روز مانده تا شروع