رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

134 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مرکز ملی تحقیقات شوری

124 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

5 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

129 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

52 روز مانده تا شروع

109 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته

65 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بیرجند

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

45 روز مانده تا شروع