رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک

82 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

77 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

12 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و انجمن ارگانیک ایران

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته

291 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: تجارت ورویدادآرسا

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت یکتا سازه بیهق

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع