رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 04/04/1397
  • الاثنين 12/10/1439
  • Monday 25/06/2018
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک

141 روز مانده تا شروع

141 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

190 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

122 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

149 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: موسسه نشرآوران اقتصاد سبز

241 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

112 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

119 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

113 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

79 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق

73 روز مانده تا شروع

50 روز مانده تا شروع