رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/09/1397
  • الثلاثاء 10/04/1440
  • Tuesday 18/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: موسسه نشرآوران اقتصاد سبز

65 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول نمایشگاه ها: خانم رخشان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

47 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

14 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

36 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته

پایان یافته