رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی کشاورزی و ارگانیک
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

28 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

21 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

43 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

127 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

84 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پارس اکسون

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

35 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مركز ملی گياهان دارويی وزارت جهاد کشاورزی

پایان یافته