رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات

230 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

180 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

166 روز مانده تا شروع

193 روز مانده تا شروع

249 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سهل سازان پارس

110 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

82 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

60 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

161 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته

208 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

167 روز مانده تا شروع