رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

61 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

32 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

138 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: انجمن صنفی رایانه ای کشور

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

24 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته

117 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

67 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

53 روز مانده تا شروع

80 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سهل سازان پارس

پایان یافته