رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 04/04/1397
  • الاثنين 12/10/1439
  • Monday 25/06/2018
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

155 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

10 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

140 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

211 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران

158 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

15 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته

100 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

92 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

92 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

33 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

128 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

191 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

119 روز مانده تا شروع