رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/05/1397
  • الأحد 08/12/1439
  • Sunday 19/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: تهران استارتاپ ویک

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

136 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

85 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت همایشگران سام

91 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

156 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران

103 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته

45 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

37 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

37 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت هانا ماد شفق

100 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

73 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

136 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

66 روز مانده تا شروع