رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات

155 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

74 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته

160 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور- اجرا: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

92 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

151 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

151 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

92 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار

200 روز مانده تا شروع

165 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

128 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

165 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دنزیم (خانه فریلنسرها)

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آکادمی اینترنت اشیا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آکادمی دیجیتال مارکتینگ

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: آقای آزادی/خانم امامی نیا

پایان یافته

پایان یافته