رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات

9 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

86 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

33 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته

179 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

129 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

115 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

198 روز مانده تا شروع

86 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت سهل سازان پارس

59 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

31 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

9 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

110 روز مانده تا شروع