رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نیکا شایستگان تیس

29 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

39 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

1 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

69 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: تهران استارتاپ ویک

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

70 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

19 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت همایشگران سام

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران

42 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

پایان یافته