رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی ارتباطات مخابرات فناوری اطلاعات
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندعباس با همکاری اداره فناوری و ارتباطات

77 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نیکا شایستگان تیس

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

پایان یافته

38 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

4 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: تهران استارتاپ ویک

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

19 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت همایشگران سام

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

پایان یافته