رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیشگامان میعاد وحدت

117 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

84 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

167 روز مانده تا شروع

158 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

187 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

116 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

پایان یافته

97 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر با همراهی دانشگاه های معتبر کشور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته