رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

155 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: دبیر خانه دائمی رضایتمندی مشتری

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

40 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

45 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

91 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

14 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع