رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 19/09/1398
  • الثلاثاء 13/04/1441
  • Tuesday 10/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی

35 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته

56 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

12 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت پارس پور چیستا

28 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته