رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی

85 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

226 روز مانده تا شروع

217 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

247 روز مانده تا شروع

141 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

176 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

پایان یافته

156 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر با همراهی دانشگاه های معتبر کشور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: دبیر خانه دائمی رضایتمندی مشتری

پایان یافته