رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 07/11/1398
  • الاثنين 02/06/1441
  • Monday 27/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: برگزارکننده شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

22 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته

9 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت پارس پور چیستا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته