رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 01/07/1397
  • الأحد 13/01/1440
  • Sunday 23/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیشگامان میعاد وحدت

51 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

18 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

101 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

8 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

121 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

50 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

پایان یافته

31 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر با همراهی دانشگاه های معتبر کشور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته