رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

46 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر با همراهی دانشگاه های معتبر کشور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

پایان یافته