رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

پایان یافته

243 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر با همراهی دانشگاه های معتبر کشور

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

81 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

15 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: دبیر خانه دائمی رضایتمندی مشتری

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: معماران بهطرح

پایان یافته

پایان یافته