رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

139 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع

250 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

89 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت دژ کاویان ویرا پاژ (دکوپاژ)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

پایان یافته

پایان یافته