رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی

143 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

41 روز مانده تا شروع

166 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع

117 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

پایان یافته

74 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت دژ کاویان ویرا پاژ (دکوپاژ)

پایان یافته