نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/02/1400
  • الأربعاء 10/09/1442
  • Wednesday 21/04/2021
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی

36 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1400
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

27 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

111 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: برگزارکننده شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

293 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت پارس پور چیستا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته