رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی تبلیغات و بازاریابی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

129 روز مانده تا شروع

255 روز مانده تا شروع

233 روز مانده تا شروع

205 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

73 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع

پایان یافته

58 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته

23 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته