رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

196 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

84 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

40 روز مانده تا شروع

158 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت سروش

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: سازمان اداری و استخدامی کشور،دبیر خانه دائمی رضایتمندی مشتری

3 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

93 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

98 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

38 روز مانده تا شروع