رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

71 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

70 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

37 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

155 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

113 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

36 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی روناش

8 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

211 روز مانده تا شروع

166 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

176 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

148 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

101 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع