رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی

177 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

268 روز مانده تا شروع

223 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

37 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

233 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع

205 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

158 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

176 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

115 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

92 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

71 روز مانده تا شروع

275 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته