رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

134 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان توسعه گستر سناباد

309 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

21 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

83 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: زینو تجارت کاوه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

266 روز مانده تا شروع

217 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته

پایان یافته

175 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

155 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: مرکز کار ایران

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته