رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

125 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

3 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

183 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

183 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته

184 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

322 روز مانده تا شروع

219 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

218 روز مانده تا شروع

164 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

93 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران اجراء توسط گروه تجارت و اطلاعات کوشا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مرکز کار ایران

3 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه ذهن برتر

پایان یافته