رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ، سازمان امور مالیاتی کل کشور

79 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: موسسه توسعه مدیریت و فن معنا

9 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: گروه بکارگماری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: امیرحسین امیری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: گروه بکارگماری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: بنیاد حسابداری

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت رهپویان اقتصاد پاسارگاد

13 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

143 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

31 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

105 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت سروش

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته