رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 26/10/1397
  • الأربعاء 10/05/1440
  • Wednesday 16/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

33 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

35 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

31 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری

8 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندعباس با همکاری انجمن ملی خرمای هرمزگان

19 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

36 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی وایمنی شهری شهرداری تهران

40 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی وایمنی شهری شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

39 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

47 روز مانده تا شروع