نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/11/1399
  • الخميس 08/06/1442
  • Thursday 21/01/2021
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: بازرگانی بین المللی آرک

26 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

6 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

32 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

40 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع

پایان یافته

118 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت میوان

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

19 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: تلنت کوچ

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تراشه صنعت هزاره سوم

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مرکز ملی تحقیقات شوری

پایان یافته