رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

34 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان بسیج نظام مهندسی

168 روز مانده تا شروع

162 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

19 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

223 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

116 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

68 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

52 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

5 روز مانده تا شروع

125 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

13 روز مانده تا شروع

190 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

97 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

96 روز مانده تا شروع