رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

77 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مرکز ملی تحقیقات شوری

150 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آتی ساز فناوری فرا رو صنعت

84 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

در حال برگزاری
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

9 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

8 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

93 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

51 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

51 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی روناش

پایان یافته

58 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

149 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع