رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه

23 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

25 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

57 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

77 روز مانده تا شروع

99 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

18 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

160 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

49 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

5 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت شهر صنعت داتیس

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

147 روز مانده تا شروع

پایان یافته