رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

114 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

67 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

85 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

23 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

86 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته

156 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

85 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: سایا نمای پارسیان

99 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان توسعه گستر سناباد

67 روز مانده تا شروع