رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

118 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

پایان یافته

116 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

83 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

55 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بیرجند

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

8 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی اهواز

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آتیه کاران روناش

104 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

26 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

103 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هرمزگان

43 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع