رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

پایان یافته

147 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

114 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

86 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بیرجند

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی اهواز

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آتیه کاران روناش

135 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

57 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

57 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

50 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هرمزگان

74 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته