رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 25/04/1398
  • الثلاثاء 14/11/1440
  • Tuesday 16/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

125 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

63 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

41 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

20 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته

196 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

125 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: سایا نمای پارسیان

139 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

2 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

22 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان توسعه گستر سناباد

107 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته