رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 24/09/1398
  • الأحد 18/04/1441
  • Sunday 15/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت شهر صنعت داتیس

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: گروه بین المللی فن آوری پردازش

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای ایمانی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: موسسه تحلیلی شاخص سوم

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت ارت کرمان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: هلدینگ فرازان

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته