رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

60 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

68 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع

86 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

177 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

85 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

85 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته