رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه

23 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

25 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

57 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

77 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

160 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته

پایان یافته

35 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

118 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

125 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

173 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

32 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

20 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته