رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی

148 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد/مسوول : میثم داوود ابادی

37 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع

پایان یافته

105 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادایس

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: دبیر خانه دائمی رضایتمندی مشتری

پایان یافته

88 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: IPEC

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

40 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

90 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

91 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

1 روز مانده تا شروع