رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی

177 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

268 روز مانده تا شروع

223 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

176 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

176 روز مانده تا شروع

240 روز مانده تا شروع

پایان یافته

44 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان بوشهر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته