رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

34 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

223 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

116 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

52 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

41 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

188 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

181 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

235 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

58 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

40 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته

پایان یافته