رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 29/08/1397
  • الثلاثاء 12/03/1440
  • Tuesday 20/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی

83 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

48 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت کاریابی بین المللی مهاجران خوش آتیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

13 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

97 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

54 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

61 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

105 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

22 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته