رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

103 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

9 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

118 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آتیه کاران روناش

104 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

26 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

26 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته