رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی بازرگانی

141 روز مانده تا شروع

پایان یافته

158 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادایس

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: سازمان اداری و استخدامی کشور،دبیر خانه دائمی رضایتمندی مشتری

3 روز مانده تا شروع

141 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: IPEC

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

15 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

93 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

143 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

55 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع

109 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

54 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

98 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

38 روز مانده تا شروع