نمایشگاههای دسته بندی تقویم نمایشگاهی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 09/08/1399
  • الجمعة 14/03/1442
  • Friday 30/10/2020
نمایشگاههای دسته بندی تقویم نمایشگاهی

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت میوان

39 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریانا

106 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: شركت سپنتاس كيش

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: توسعه رویدادهای نمایشگاهی وتجاری

27 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

11 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه رویدادهای نمایشگاهی وتجاری

پایان یافته

40 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته

پایان یافته

83 روز مانده تا شروع