نمایشگاههای دسته بندی تقویم نمایشگاهی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/11/1399
  • الخميس 08/06/1442
  • Thursday 21/01/2021
نمایشگاههای دسته بندی تقویم نمایشگاهی
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

19 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت پارس رستاک

48 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

6 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

32 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران

پایان یافته
زمان: دي 1399
برگزار کننده: معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، با همکاری شهرداری منطقه یک تهران و مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

7 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

9 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: پارس رستاک

11 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت میوان

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

پایان یافته
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریانا

22 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته