نمایشگاههای دسته بندی تقویم نمایشگاهی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 25/05/1399
  • السبت 26/12/1441
  • Saturday 15/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی تقویم نمایشگاهی
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه رویدادهای نمایشگاهی وتجاری

در حال برگزاری

116 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

159 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

119 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

44 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

55 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

18 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

91 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت دژ کاویان ویرا پاژ

پایان یافته