رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی مادر، نوزاد، کودک، آموزش
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

59 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

66 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

166 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

102 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

215 روز مانده تا شروع

129 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

118 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

60 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

59 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

پایان یافته