رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی مادر، نوزاد، کودک، آموزش

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

1 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

61 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

61 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی همدان/ستاد اجرایی: خانم صدری

2 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

پایان یافته