رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی مادر، نوزاد، کودک، آموزش

36 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

183 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

203 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

92 روز مانده تا شروع

92 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

7 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

71 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

8 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

73 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

24 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته

59 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته