رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 05/02/1398
  • الخميس 20/08/1440
  • Thursday 25/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی مادر، نوزاد، کودک، آموزش
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

53 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

60 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

159 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

96 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

208 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

112 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

54 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

53 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

پایان یافته