رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

157 روز مانده تا شروع

280 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

399 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته

18 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

پایان یافته

47 روز مانده تا شروع

231 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته

156 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

5 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

35 روز مانده تا شروع