رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 08/11/1398
  • الثلاثاء 03/06/1441
  • Tuesday 28/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی البرز

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

62 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

پایان یافته

18 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

380 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

120 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: کاسپین نیاوران ساری

پایان یافته