رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: دانیال پارس

204 روز مانده تا شروع

174 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

139 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: آتین نوین

28 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

8 روز مانده تا شروع

196 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

114 روز مانده تا شروع

197 روز مانده تا شروع

154 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

97 روز مانده تا شروع

239 روز مانده تا شروع

219 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیایی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

116 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

68 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

5 روز مانده تا شروع

216 روز مانده تا شروع