رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

68 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

138 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

33 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مازندران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

9 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه بین المللی استان البرز

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

456 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

پایان یافته

82 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

69 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

59 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: کاسپین نیاوران ساری

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته