رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

146 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

83 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

127 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

56 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

57 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت دانیال پارس

142 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

76 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته

133 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

52 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

34 روز مانده تا شروع

167 روز مانده تا شروع

156 روز مانده تا شروع

167 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیا

پایان یافته