رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی خانه، آشپزخانه و لوازم خانگی

136 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته

136 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نماسامانه پارسیان

پایان یافته

1 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر اردبیل

71 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت سروش

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

درحال برگزاری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

30 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

15 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

135 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

107 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

56 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

126 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

98 روز مانده تا شروع