رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی بورس، بانک، بیمه

36 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی تراکنش گستر خاورمیانه

1 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

50 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

94 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

1 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسئول برگزاری: اقای مهدی علیزاده

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت ارمغان طلایی زمان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

7 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

7 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته