رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/01/1397
  • الخميس 06/07/1439
  • Thursday 22/03/2018
نمایشگاههای دسته بندی بورس، بانک، بیمه

195 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

124 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

25 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: پارک علم و فناوری سمنان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی تراکنش گستر خاورمیانه

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسئول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت ارمغان طلایی زمان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته