رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 13/03/1399
  • الثلاثاء 11/10/1441
  • Tuesday 02/06/2020
نمایشگاههای دسته بندی بورس، بانک، بیمه
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

160 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

160 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

14 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نوین تصفیه سبز زنده رود

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی هرمزگان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته