رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی بورس، بانک، بیمه
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

75 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

در حال برگزاری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: گروه بین المللی فن آوری پردازش

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: موسسه تحلیلی شاخص سوم

99 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت ارت کرمان

83 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: پارک علم و فناوری سمنان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی تراکنش گستر خاورمیانه

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته