رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی بورس، بانک، بیمه
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

26 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

103 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

26 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

26 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نوین تصفیه سبز زنده رود

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان گلستان

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

20 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی شیراز

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی هرمزگان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته