رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استانداری چهارمحال و بختیاری

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

4 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

37 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

18 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت فدک همایش ایرانیان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

89 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

94 روز مانده تا شروع