رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/01/1397
  • الخميس 06/07/1439
  • Thursday 22/03/2018
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

236 روز مانده تا شروع

187 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

212 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

256 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

34 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

41 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

19 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: گروه های آموزشی روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استانداری چهارمحال و بختیاری

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته