رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی کتاب

75 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

44 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

179 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

92 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

77 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

182 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

66 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

154 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

64 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

64 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

37 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان توسعه گستر سناباد

88 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

49 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

98 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: TIBF

پایان یافته