رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

36 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

29 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: TIBF

12 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارک شهید چمران باغ گلها

2 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع

306 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قزوین

45 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

61 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

54 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان گیلان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول نمایشگاه ها: خانم بهادری

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته