رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/10/1396
  • الأربعاء 01/05/1439
  • Wednesday 17/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: دي 1396
برگزار کننده: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

98 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

105 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

83 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: گروه های آموزشی روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور

42 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استانداری چهارمحال و بختیاری

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

58 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت فدک همایش ایرانیان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته