رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 06/03/1397
  • الأحد 13/09/1439
  • Sunday 27/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

167 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

205 روز مانده تا شروع

129 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

125 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

118 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

128 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

80 روز مانده تا شروع

62 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

167 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

170 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

146 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

232 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته