رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 23/09/1398
  • السبت 17/04/1441
  • Saturday 14/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی یاسوج

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

122 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

60 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

63 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

49 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

9 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم حسن زاده و خانم پیرایش

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

40 روز مانده تا شروع