رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

67 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

275 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

185 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

244 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

185 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

158 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

205 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

199 روز مانده تا شروع

185 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

170 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

219 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

6 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: TIBF

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارک شهید چمران باغ گلها

پایان یافته

پایان یافته

181 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قزوین

پایان یافته