رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

230 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

143 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

128 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

233 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

در حال برگزاری
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

205 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

115 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

174 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

115 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

88 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

139 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

115 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

100 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

149 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: TIBF

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارک شهید چمران باغ گلها

پایان یافته