رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته

179 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

117 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

30 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

120 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

106 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

65 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان گلستان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان توسعه گستر سناباد

26 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

3 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم حسن زاده و خانم پیرایش

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

36 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته