رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/08/1397
  • الأربعاء 14/02/1440
  • Wednesday 24/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

96 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

112 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

105 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

7 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

47 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل ارشاد اسلامی استان کردستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

31 روز مانده تا شروع