رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی کتاب
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

53 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

188 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

173 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

65 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

91 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

74 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

84 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

122 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

42 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

45 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

19 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل ارشاد اسلامی استان کردستان

42 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

98 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

63 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

149 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته