رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی / مسوول ثبت نام: آقای نوابی پور

11 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

277 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

249 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

249 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

109 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

10 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

81 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

10 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

276 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

52 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

208 روز مانده تا شروع

262 روز مانده تا شروع

278 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

277 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

52 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

299 روز مانده تا شروع