رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

118 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

77 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

56 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

133 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

98 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته

133 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

97 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: گروه باران

125 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

26 روز مانده تا شروع