رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/03/1398
  • الخميس 19/09/1440
  • Thursday 23/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

249 روز مانده تا شروع

215 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: برج میلاد

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

در حال برگزاری

214 روز مانده تا شروع

129 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

256 روز مانده تا شروع

215 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی / مسوول ثبت نام: آقای نوابی پور

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

243 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

214 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

214 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

74 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

46 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

242 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

18 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

173 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع

243 روز مانده تا شروع