رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت یاسین مهرورزان جوان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مجتمع هارمونیک سنتر

4 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر اردبیل

71 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت بانیان فردای روشن

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

115 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

107 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

43 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

113 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

78 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

63 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته