رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 05/02/1398
  • الخميس 20/08/1440
  • Thursday 25/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی / مسوول ثبت نام: آقای نوابی پور

5 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

271 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

242 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

242 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

102 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

4 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

74 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

4 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

270 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

46 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

201 روز مانده تا شروع

256 روز مانده تا شروع

271 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

271 روز مانده تا شروع

222 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

5 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

46 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

293 روز مانده تا شروع