رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

498 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

3 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

64 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

162 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت طرح ساز گوهر

35 روز مانده تا شروع

189 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: برج میلاد

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

154 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

196 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی / مسوول ثبت نام: آقای نوابی پور

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

183 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

154 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

154 روز مانده تا شروع