رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسئول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: سایت نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قم/شرکت توسعه نمایشگاهی بین المللی بنیس

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه اوراسيا نويد

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مرکز ملی فرش ایران/توسط شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: بهمن 1395
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان سمنان/آرشام تجارت ویژن

پایان یافته
زمان: مهر 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1395
برگزار کننده: مرکز ملی فرش ایران اجرا توسط شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1395
برگزار کننده:

پایان یافته