رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 13/03/1399
  • الثلاثاء 11/10/1441
  • Tuesday 02/06/2020
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت طرح ساز گوهر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت فرانگران

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: برج میلاد

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان لرستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی / مسوول ثبت نام: آقای نوابی پور

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته