رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 23/08/1398
  • الخميس 17/03/1441
  • Thursday 14/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

40 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا

53 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی / مسوول ثبت نام: آقای نوابی پور

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

68 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

39 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

39 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: آقای سرلک

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

68 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

در حال برگزاری

53 روز مانده تا شروع

68 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی همدان

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

68 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته