رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 05/02/1398
  • الخميس 20/08/1440
  • Thursday 25/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

263 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

263 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

228 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

292 روز مانده تا شروع

292 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع

185 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

101 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: آقای جعفر یعقوبی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

2 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

34 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندرعباس

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

290 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

188 روز مانده تا شروع