رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

204 روز مانده تا شروع

204 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: آقای جعفر یعقوبی

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

پایان یافته

34 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندرعباس

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

202 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پيمانکار کانون تبليغات توسعه

37 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

100 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

135 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان بوشهر

پایان یافته