رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: گروه بین المللی فن آوری پردازش

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه اوراسيا نويد

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام رو سنندج

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرمان معاصر

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته