رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/08/1398
  • الثلاثاء 22/03/1441
  • Tuesday 19/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خرم آباد

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: گروه بین المللی فن آوری پردازش

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه اوراسيا نويد

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام رو سنندج

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

پایان یافته