رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 23/09/1398
  • السبت 17/04/1441
  • Saturday 14/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام رو سنندج

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت آرمان معاصر

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت کاسپین تجارت

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: گروه تانا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موزه فرش

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته