نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 17/05/1399
  • الجمعة 18/12/1441
  • Friday 07/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موزه فرش

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی روناش/مهندس محمدرضا جوپاش

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت هفتواد افق

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: رهام گیتا پارسی

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت یاسین مهرورزان جوان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مجتمع هارمونیک سنتر

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته