رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 21/09/1398
  • الخميس 15/04/1441
  • Thursday 12/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه کرمانشاه

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام رو سنندج

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام رو سنندج

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی/معماران بهطرح

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی فرش

پایان یافته