رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی گردشگری و هتلداری

242 روز مانده تا شروع

251 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

102 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

109 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

51 روز مانده تا شروع

230 روز مانده تا شروع

230 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان

پایان یافته

125 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

153 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

200 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ویونا آریا ویژن

47 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

48 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت سرمایه گذاری توسعه اسلامی پارسه

پایان یافته

پایان یافته

173 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته