رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 01/08/1396
  • الاثنين 03/02/1439
  • Monday 23/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی گردشگری و هتلداری
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: گروه آریانا

49 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

183 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: ietexشرکت آتوسا و گابین آسیا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

29 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

100 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی استان زنجان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی استان زنجان

پایان یافته

38 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس

127 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

134 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت آتیه روشن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت بين المللی بازرگانی و نمايشگاهی تهران /سازمان توسعه تجارت ايران/سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور

92 روز مانده تا شروع