رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی گردشگری و هتلداری
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

95 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پاد ویژن

122 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: گروه صبا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: گروه بین المللی فن آوری پردازش

90 روز مانده تا شروع

178 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

4 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

4 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار

232 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

90 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته

172 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع

133 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سفارت چین در ایران و انجمن دوستی ایران و چین

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت آوای هنرور مادستان

پایان یافته

126 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته