رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی گردشگری و هتلداری
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سفارت چین در ایران و انجمن دوستی ایران و چین

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آوای هنرور مادستان

5 روز مانده تا شروع

219 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

42 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته

71 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

36 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های فارس با همکاری آگه رسانه

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: گروه آریانا

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: ietexشرکت آتوسا و گابین آسیا

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه آوای هنرور

14 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی استان زنجان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی استان زنجان

پایان یافته