رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی گردشگری و هتلداری

103 روز مانده تا شروع

289 روز مانده تا شروع

65 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

121 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

پایان یافته

201 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت ستاره درخشان آسمان نقش جهان

11 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته