رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی گردشگری و هتلداری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته

306 روز مانده تا شروع

پایان یافته

186 روز مانده تا شروع

195 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

53 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

174 روز مانده تا شروع

174 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

118 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

144 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

پایان یافته