رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا

81 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

در حال برگزاری
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم قلی پور و رحمت نژاد

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

63 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: موسسه آوای هنرور

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: سفیران حامی کهکشان

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

165 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

102 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

74 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

4 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

171 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

86 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

59 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

157 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته

38 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بیرجند

2 روز مانده تا شروع