رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا

151 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

231 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

175 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

109 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

151 روز مانده تا شروع

پایان یافته

136 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

149 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

149 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

80 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: آوای مهر کهن

150 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

149 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

117 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

3 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

234 روز مانده تا شروع