رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم قلی پور و رحمت نژاد

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: موسسه آوای هنرور

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: سفیران حامی کهکشان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

40 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

12 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

109 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

95 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته

پایان یافته

27 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته