رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

126 روز مانده تا شروع

265 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

21 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

349 روز مانده تا شروع

349 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

266 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

27 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرکا رابین ماهان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای ایثار

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته

95 روز مانده تا شروع