رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

164 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

233 روز مانده تا شروع

178 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

88 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

318 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

318 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب و شرکت توسعه تجارت

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

234 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

227 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت های آوای موفق ایرانیان و هم آوا تجهیز

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: رهام گیتا پارسی

پایان یافته

64 روز مانده تا شروع