رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

73 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

115 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

پایان یافته

16 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

پایان یافته

87 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان مرکزی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

171 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

88 روز مانده تا شروع