رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/03/1398
  • الثلاثاء 15/10/1440
  • Tuesday 18/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: لاوین توسعه بیات

54 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازان اسپادانا

42 روز مانده تا شروع

181 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان مرکزی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته

265 روز مانده تا شروع

265 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

182 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرکا رابین ماهان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای ایثار

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته