رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/03/1398
  • الثلاثاء 15/10/1440
  • Tuesday 18/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی سوغات و هدایا

11 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازه اسپادانا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اداره میراث فرهنگیاستان بوشهر

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شادرمن شمال

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول نمایشگاه ها: خانم بهادری

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول نمایشگاه ها: خانم رخشان

پایان یافته