رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی محیط زیست

78 روز مانده تا شروع

219 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

202 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

140 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

42 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

90 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار نمایشگاه های بین المللی استان فارس

82 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

78 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان/آسیه رفسنجانی

پایان یافته

70 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی شهریار

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته