رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی محیط زیست
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

9 روز مانده تا شروع

76 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیر قرن

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان/آسیه رفسنجانی

53 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی شهریار

11 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: گروه پرتو بیتا

پایان یافته

در حال برگزاری