رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی محیط زیست

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

123 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

98 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته

73 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع