رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی محیط زیست
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

129 روز مانده تا شروع

227 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

164 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته

18 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان/آسیه رفسنجانی

پایان یافته

156 روز مانده تا شروع

143 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی شهریار

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: گروه پرتو بیتا

پایان یافته

پایان یافته