رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی محیط زیست

275 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، اتحادیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و محیط زیست ایران، موسسه آموزش عالی شهریار

85 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

70 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

45 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته

20 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع