رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی راهسازی و شهرسازی

83 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پاد ویژن

34 روز مانده تا شروع

232 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

87 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

29 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن پژوهش های علمی در مهندسی عمران و معماری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت شهرک های صنعتی زنجان

پایان یافته