رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی راهسازی و شهرسازی
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

81 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

67 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن پژوهش های علمی در مهندسی عمران و معماری

پایان یافته

پایان یافته

61 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت شهرک های صنعتی زنجان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آسیا پاسارگاد خاورمیانه

پایان یافته