رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی راهسازی و شهرسازی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

37 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

43 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته

99 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیا

پایان یافته

پایان یافته

7 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پاد ویژن

پایان یافته

134 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن پژوهش های علمی در مهندسی عمران و معماری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

پایان یافته

پایان یافته