رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی لجستیک، زنجیره تامین

152 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آما

116 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع