رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی لجستیک، زنجیره تامین
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته

53 روز مانده تا شروع

187 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آما

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته