رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی لجستیک، زنجیره تامین

99 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آما

63 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته