نمایشگاههای دسته بندی لجستیک، زنجیره تامین

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 13/05/1399
  • الاثنين 14/12/1441
  • Monday 03/08/2020
نمایشگاههای دسته بندی لجستیک، زنجیره تامین
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1399
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

14 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هرمزگان

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آما

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته