رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 31/01/1397
  • الجمعة 05/08/1439
  • Friday 20/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی پژوهشی و فناوری

237 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

227 روز مانده تا شروع

195 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: استانداری خراسان رضوی

237 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته

61 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: استانداری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: استانداری همدان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته