رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی پژوهشی و فناوری

97 روز مانده تا شروع

پایان یافته

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

54 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

23 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

46 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

46 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

48 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

47 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

49 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

57 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع