رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی پژوهشی و فناوری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجراء توسط موسسه خدمات مدیریت سیماتین

پایان یافته
زمان: آذر 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1395
برگزار کننده:

پایان یافته