رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی پژوهشی و فناوری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجراء توسط موسسه خدمات مدیریت سیماتین

پایان یافته
زمان: آذر 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1395
برگزار کننده:

پایان یافته