رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

101 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

219 روز مانده تا شروع

179 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

134 روز مانده تا شروع

289 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

317 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

262 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

276 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

276 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

131 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

182 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته