رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک

90 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

132 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

391 روز مانده تا شروع

پایان یافته

87 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای ایثار

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

45 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

401 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

68 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: isfahan modex

36 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

33 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

35 روز مانده تا شروع