رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک

533 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی

پایان یافته

157 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

227 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

218 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

146 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

56 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

227 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

182 روز مانده تا شروع

228 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

6 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

130 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

222 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

224 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

56 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

227 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

230 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

232 روز مانده تا شروع