رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/10/1396
  • الجمعة 03/05/1439
  • Friday 19/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

49 روز مانده تا شروع

130 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

109 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته

106 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت عصر جدید ایرانیان

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مهرگان نوین

پایان یافته

پایان یافته

درحال برگزاری

23 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پرنیان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع