رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

172 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

342 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

316 روز مانده تا شروع

314 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

171 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

171 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تراشه صنعت هزاره سوم

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

21 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف استان قزوین

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

335 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

71 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

330 روز مانده تا شروع