نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 06/11/1399
  • الاثنين 12/06/1442
  • Monday 25/01/2021
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی همدان

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بوشهر

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت سها دانش نقش جهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم احمدیان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی سنندج

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تراشه صنعت هزاره سوم

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف استان قزوین

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته