رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 21/09/1397
  • الأربعاء 04/04/1440
  • Wednesday 12/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: فرهنگسرای اشراق

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت عصر جدید ایرانیان

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مهرگان نوین

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پرنیان

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته