رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی سونا و استخر
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

1 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته

96 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم مرادی

12 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

5 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

19 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هفتواد

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نوژن راد

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی مهر خلیج فارس

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته