رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی تولیدی

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

122 روز مانده تا شروع

314 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

33 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

12 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرک نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

111 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

111 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

5 روز مانده تا شروع

109 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

6 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

6 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع