رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی تولیدی

197 روز مانده تا شروع

پایان یافته

81 روز مانده تا شروع

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع

261 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته

79 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرک نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

58 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

58 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان/ آمنه شریفی

9 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

56 روز مانده تا شروع

پایان یافته