رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی تولیدی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

25 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس اکسون

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت شهر صنعت داتیس

پایان یافته

77 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

35 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

145 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

118 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

125 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

15 روز مانده تا شروع

62 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

20 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته