رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی تولیدی

49 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

89 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

پایان یافته

96 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

40 روز مانده تا شروع

206 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

179 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته

پایان یافته

123 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته