رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی تولیدی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

30 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

87 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: پارس اکسون

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت شهر صنعت داتیس

پایان یافته

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

85 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

58 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

65 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

37 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: مسوول برگزاری : آقای کیهانی پور 09126991249

2 روز مانده تا شروع