رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی تولیدی

83 روز مانده تا شروع

درحال برگزاری

155 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

99 روز مانده تا شروع

265 روز مانده تا شروع

233 روز مانده تا شروع

238 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان

50 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

29 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

39 روز مانده تا شروع

پایان یافته

183 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته

30 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته