رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 30/11/1396
  • الاثنين 04/06/1439
  • Monday 19/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی کالا
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

13 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

18 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

79 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت سروش

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته

18 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

23 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته