رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالا
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

137 روز مانده تا شروع

230 روز مانده تا شروع

132 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: فرهنگسرای ایثار

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

45 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آوا ابتکار مه سیما

20 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

33 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

35 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

37 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

43 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

43 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع