رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی کالا
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آوا ابتکار مه سیما

87 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

101 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

102 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

9 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

104 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

107 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: -

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته

37 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت آوای هنرور

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته