رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالا
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

284 روز مانده تا شروع

261 روز مانده تا شروع

285 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

226 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

109 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

63 روز مانده تا شروع

81 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

246 روز مانده تا شروع

191 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی

35 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

141 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع

170 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های استان البرز

30 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

156 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

50 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

92 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

71 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

285 روز مانده تا شروع