رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی کالا
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

230 روز مانده تا شروع

221 روز مانده تا شروع

221 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پرتونگاران کویر

5 روز مانده تا شروع

202 روز مانده تا شروع

237 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: -

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

43 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

51 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

65 روز مانده تا شروع

176 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی آذربایجان شرقی

33 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

186 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

68 روز مانده تا شروع