رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالا
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

195 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی الوند کیان خلیج فارس

43 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

193 روز مانده تا شروع

170 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

18 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: کنسرسیوم آوای موفق و شرکت صنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

155 روز مانده تا شروع

99 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

78 روز مانده تا شروع