رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 27/05/1398
  • الأحد 17/12/1440
  • Sunday 18/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالا

پایان یافته

72 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

8 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

200 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

200 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

203 روز مانده تا شروع

156 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

122 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

192 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

4 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

197 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

179 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

26 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

26 روز مانده تا شروع