رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 21/09/1398
  • الخميس 15/04/1441
  • Thursday 12/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی کالا
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: کنسرسیوم آوای موفق و شرکت صنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مشاورین توسعه تجارت دانیال پارس/مجری نمایشگاه: سید احمد میرزایی

42 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های استان البرز

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

53 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

84 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

84 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی تبریز

4 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

87 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

1 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

75 روز مانده تا شروع