رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی خدمات
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

217 روز مانده تا شروع

221 روز مانده تا شروع

239 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

186 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

158 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شركت آروين تجارت ميانه

90 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: کانون آگهی و تبلیغات توسعه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آوا ابتکار مه سیما

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

پایان یافته