رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی خدمات
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آوا ابتکار مه سیما

87 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

15 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیا

پایان یافته

17 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته

46 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته

پایان یافته