رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی خدمات
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

9 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته

75 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

50 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت ره پویان سینا پارس

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت پیشبران صنعت نمایشگاه (رایمند)

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته