رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی خدمات
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

137 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

83 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آوا ابتکار مه سیما

20 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

35 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیا

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

پایان یافته