رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی خدمات

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

177 روز مانده تا شروع

پایان یافته

105 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت پیشبران صنعت نمایشگاه (رایمند)

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

125 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت تجارت رویداد آرسا

پایان یافته

140 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت دژ کاویان ویرا پاژ

52 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: اقای مهدی علیزاده

54 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته

78 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: اسفند 1395
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر و شرکت آوای یاس سپید

پایان یافته

75 روز مانده تا شروع