رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی خدمات

35 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

138 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

39 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیایی

پایان یافته

140 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

116 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

86 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

25 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت برنامه سازان میهن

پایان یافته