رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی خدمات
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

75 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی درسا نقش پارسی

25 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

77 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیا

پایان یافته

77 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

55 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

25 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شركت نمايشگاهی ميلاد نور

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت برنامه سازان میهن

پایان یافته